Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej
O Ośrodku

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej jest jednostką organizacyjną Gminy, nieposiadającą osobowości prawnej. Wyżej wymieniona instytucja została powołana zarządzeniem Naczelnika Gminy Widuchowa Nr 4/90, z dnia 21 maja 1990 roku.  Działalność  rozpoczęła  1  czerwca  1990 roku. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Widuchowa ,a siedzibą lokal w budynku Urzędu Gminy Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej 8  w Widuchowej. 

Kadrę pracowniczą stanowią:

Kierownik: mgr Maria Woźniak

Główny księgowy: mgr Anna Fortuna

Starszy specjalista pracy socjalnej: Ewa Górny, mgr Renata Kowalska, mgr Eliza Pieróg

Pracownik socjalny: mgr Małgorzata Jurkowska

Starszy inspektor: mgr Aurelia Przychoćko , mgr Małgorzata Kaźmierska

Asystent rodziny: Renata Bernacka

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1671
Wprowadzony przez: Aurelia Przychoćko
Data opublikowania: 2012-07-11 08:48:43
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-05-04 10:39:22 Aurelia Przychoćko
2019-10-22 06:35:29 Aurelia Przychoćko
2019-03-11 15:00:58 Aurelia Przychoćko
2017-03-08 13:48:05 Aurelia Przychoćko
2015-03-05 09:55:37 Aurelia Przychoćko
2014-09-09 08:52:59 Aurelia Przychoćko
2014-02-04 09:01:22 Aurelia Przychoćko
2013-11-04 09:00:16 Aurelia Przychoćko
2013-04-18 12:09:37 Aurelia Przychoćko
2012-07-11 09:15:29 Aurelia Przychoćko
 
Pokaż starsze