Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej
Szukaj w tym dziale:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej poszukuje kandydata na stanowisko asystenta rodziny , który zostanie zatrudniony na podstawie umowy zlecenie w ramach ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .