Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej
Szukaj w tym dziale:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej jest jednostką organizacyjną Gminy, nieposiadającą osobowości prawnej. Wyżej wymieniona instytucja została powołana zarządzeniem Naczelnika Gminy Widuchowa Nr 4/90, z dnia 21 maja 1990 roku.  Działalność  rozpoczęła  1  czerwca  1990 roku. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Widuchowa ,a siedzibą lokal w budynku Urzędu Gminy Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej 8  w Widuchowej. 

Kadrę pracowniczą stanowią:

Kierownik: mgr Maria Woźniak

Główny księgowy: mgr Anna Fortuna

Starszy specjalista pracy socjalnej: Ewa Górny, mgr Renata Kowalska, mgr Eliza Pieróg

Pracownik socjalny: mgr Małgorzata Jurkowska

Starszy inspektor: mgr Aurelia Przychoćko , mgr Małgorzata Kaźmierska

Asystent rodziny: Renata Bernacka

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Widuchowej

ul. Grunwaldzka 8,  74-120 Widuchowa

tel. 91/416 72 55

wew. 43 - pracownicy socjalni

wew. 26 - świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

wew. 42 - świadczenie wychowawcze "500+", asystent rodziny

wew. 44 - główna księgowa

 

Kierownik Ośrodka: mgr Maria Woźniak

tel. 91/416 72 55 wew. 41

Dni i godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.15 - 15.15

e-mail: gopswiduchowa@gops-widuchowa.pl

ESP ePUAP: /GOPS_2014/SkrytkaESP

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Widuchowa
prowadzonych w Banku Spółdzielczym Gryfino Filia Widuchowa

Rachunek podstawowy - GOPS Widuchowa
Numer rachunku: 64 9377 0000 0200 0345 2002 0001